Tag Archives: sjukpenning

Nya sjukskrivningsregler från den 1 juli 2008.

Den 5 juni 2008 antogs en ny lag som träder i kraft den 1 juli 2008 angående nya sjukskrivningsregler. Dessa innebär bland annat att man efter 364 dagars sjukpenning (80 %) får ansöka om förlängd sjukpenning (75 %). Förlängd sjukpenning och fortsatt sjukpenning Huvudregeln är att man kan få förlängd sjukpenning med 75 procent efter […]