Tag Archives: sjukförsäkring

Nya sjukskrivningsregler från den 1 juli 2008.

Den 5 juni 2008 antogs en ny lag som träder i kraft den 1 juli 2008 angående nya sjukskrivningsregler. Dessa innebär bland annat att man efter 364 dagars sjukpenning (80 %) får ansöka om förlängd sjukpenning (75 %). Förlängd sjukpenning och fortsatt sjukpenning Huvudregeln är att man kan få förlängd sjukpenning med 75 procent efter […]

Olika typer av sjukförsäkringar.

Det finns många olika typer av sjukförsäkringar. Jag kommer kort ta upp några och förklara tanken med dessa. Sjukförsäkring för inkomstbortfall. Precis som det låter så handlar det om inkomstbortfall. Försäkringen gäller om du blir sjuk, och inte kan arbeta. Du får från försäkringen ett tillägg, som ska motsvara ditt inkomstbortfall. Ofta har denna typen […]