Tag Archives: premie

Försäkringspremien sjunker med säkrare bilar.

Som ni kanske redan vet så finns det på vägverket viss information om alla registreringspliktiga fordon i Sverige. I höst kommer dessutom information om säkerhet, i form av trötthet och automatiskt nödbromssystem att finnas att tillgå för försäkringsbolagen. Detta är givetvis positivt och underlättar ytterligare för försäkringsbolagen att sätta en så korrekt premie som möjligt. […]

10 Premiegrundande faktorer – bilförsäkringar.

Vad är det som bestämmer premien för din bilförsäkring? Det skiljer en hel del mellan olika försäkringsbolag, men här är 10 av de vanligaste premiegrundande faktorerna; Ålder på försäkringstagaren Plats ( var man bor ) Hur länge man haft körkort Kön Skadehistorik Boendeform (tex villa eller lägenhet) Fabrikat på bil Ålder på bil Skadefrekvensen för […]