Tag Archives: gåvoskatt

Nackdelar med Kapitalförsäkingar.

Den kanske största nackdelen är att kapitalförsäkringen gått miste om sin största fördel, iom avskaffningen av gåvoskatten . Här kommer 2 andra nackdelar; Man betalar skatt på hela beloppet, inte bara vinsten, vilket innebär att även vid förlust så får du betala… Relativt höga avgifter. Detta beror givetvis på vad man anser själv, men om […]