Nya sjukskrivningsregler från den 1 juli 2008.

Den 5 juni 2008 antogs en ny lag som träder i kraft den 1 juli 2008 angående nya sjukskrivningsregler. Dessa innebär bland annat att man efter 364 dagars sjukpenning (80 %) får ansöka om förlängd sjukpenning (75 %).

Förlängd sjukpenning och fortsatt sjukpenning

Huvudregeln är att man kan få förlängd sjukpenning med 75 procent efter ett års sjukskrivning. Men om det finns synnerliga skäl kan Försäkringskassan istället bevilja fortsatt sjukpenning på 80 procent. Med synnerliga skäl menas att det ska vara en restriktiv tillämpning och det krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av en mycket allvarlig sjukdom. Det kan till exempel handla om vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar som ALS eller att man väntar på transplantation av ett vitalt organ.

Ansökningsblankett
Man måste ansöka om fortsatt sjukpenning. Sedan prövar Försäkringskassan om ersättningen kan beviljas. Blanketten ”Ansökan fortsatt sjukpenning” finns under rubriken Ladda ner blanketter. Man kan också få den av sin personliga handläggare.

Den tidsbegränsade sjukersättningen upphör. Men du som har tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning behåller din ersättning för den period som du redan är beviljad.

Villkoren för sjukersättning ändras. Från 1 juli 2008 kan man enbart få sjukersättning om arbetsförmågan är stadigvarande nedsatt, det vill säga för all överskådlig framtid.

De nya reglerna grundas på ett beslut i riksdagen den 4 juni 2008. Syftet med de nya reglerna är att man så snart som möjligt ska kunna arbeta igen trots sin sjukdom.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *