Dubbla bud från Folksam. Vem är egentligen rätt förmånstagare, och vem har rätt till pengarna?

Läste en intressant artikel i SVD om en kvinna som förlorat sin man pga att mannen först fått en stroke och därefter tvingats ändra sin folkbokföringsadress till sjukhuset. Detta innebär att paret inte längre är sambos, och att kvinnan därför inte längre är den rättmätiga förmånstagaren till mannens sparade pensionspengar. Folksam valde att gå den hårda vägen och bokstavstolka försäkringsavtalen. Givetvis måste man ta hänsyn till yttre omständigheter, som i detta fallet var uppenbara. Att Folksam missade detta i första läget är illa. Nu har Folksam iallafall ändrat sig och uppmanar kvinnan att överklaga beslutet.

Goodwill, vad är det?

Det känns som att det ofta blir princip från skadereglerarnas håll. Har de väl bestämt sig, så ångrar de sig inte, även om de kanske inser att de har gjort fel.
Tips! Be att få prata med chefen om du misstänker att du fått en felaktig bedömning.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , , ,

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *