Bättre villkor för sjuka barn och människor med funktionshinder.

Standard i försäkringsbranscherna är att ju större risk du är, desto dyrare blir premien. Jag kan köpa resonemanget till viss del.
Exempel;
En person har som intresse att klättra i berg och hoppa bungyjump. En person som hela tiden medvetet utsätter sig för risker. En sådan person ska givetvis betala mer i försäkringspremie än vad vi andra gör.
För det kan väl ändå inte vara rätt att jag ska betala för personens skador, när han medvetet utsatt sig för dessa risker? Nej, det tycker jag inte.

Bättre förutsättningar för sjuka barn och människor med funktionshinder.

Det har varit på gång med ett lagförslag som skulle innebära förbättrade förutsättningar för dessa målgrupper. Rätt eller Fel? Det stämmer att de tillhör en högriskkategori, men skillnaden här är att de inte frivilligt utsätter sig för fara. En människa kan födas med funktionshinder. Är det rimligt att straffa personen ytterligare genom höjda premier? Nej, det tycker inte jag.
Vad tycker du?

Andra intressanta bloggar om: , ,

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *